Ustavite se in nas obiščite!
     Čokoladnica Olimje
            Olimje 61
        3254 Podčetrtek
           Slovenija
            Pokličite nas!
Telefon: +386 (0)3 810 90 36
info@cokoladnica-olimje.si