Vsako podjetje teži k prepoznavnosti na trgu. K večji prepoznavnosti lahko pripomorejo tudi naši pralineji, čokolada in čokoladice. To lahko uresničimo na več načinov.

1. Embalaža
- Vsa embalaža je izdelana po zamisli naročnika (treba je narediti novo orodje za izsek)
- Zamisel naročnika uresničimo z obstoječim orodjem
- Na obstoječo embalažo dodamo oznako naročnika

2. Pralineji
- Oblikujemo nove pralineje – ob tem je treba naročiti tudi nov kalup za čokolado
- Naročnik naroči pralineje z določenim okusom in z obstoječimi kalupi
- Uporabimo obstoječi okus in obliko

Za izdelavo posameznih segmentov imamo ustaljen pristop. Izdelava bonboniere lahko traja do tri mesece (izdelava orodja), potrditev zamisli za tisk pa do 14 dni.

Imamo že ustaljen pristop za izelavo posameznih segmentov. Za izdelavo bonboniere lahko trajo od treh mesecev (izdelava orodja) pa do 14 dni od potrditve osnutka za tisk.